Born 1947 in Hazleton, Pennsylvania

Plan Your Vote